Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania i co powinien zawierać taki dokument? W 2022 roku wprowadzono pakiet zmian, które realnie wpłynęły na treść zapisów umowy rezerwacyjnej. W tym artykule omówimy formalno-prawne aspekty podpisania takiego dokumentu i wyjaśnimy, jakie elementy powinny być w nim zawarte.

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co to jest i do czego służy?

Umowa rezerwacyjna mieszkania jest umową między Tobą (jako potencjalnym nabywcą) a deweloperem. Jej celem jest zarezerwowanie wybranego mieszkania na określony czas, co oznacza, że przez ten okres nieruchomość nie będzie oferowana innym kupującym. To daje Ci możliwość zastanowienia się nad zakupem, bez obawy o to, że ktoś inny może Cię wyprzedzić i kupić mieszkanie. Daje również czas na wstępne rozpoznanie swojej zdolności kredytowej.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna – różnice

Chociaż bywają mylone – umowa rezerwacyjna nie jest tym samym co umowa przedwstępna. Umowa rezerwacyjna to tylko rezerwacja mieszkania na pewien czas, bez zobowiązywania się do jego zakupu. Natomiast umowa przedwstępna to już bardziej zaawansowany krok, który zawierasz, gdy jesteś pewien swojej decyzji o zakupie. Umowa przedwstępna ma bowiem bardziej oficjalny charakter i wiąże się również z konsekwencją finansową w formie wpłaty zadatku.

Umowa rezerwacyjna z deweloperem. Ważne zmiany w zapisach

Od 1 lipca 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące umów rezerwacyjnych, które wprowadzają więcej klarowności i ochrony dla kupujących nieruchomości. Pierwszą znaczącą zmianą jest to, że umowa rezerwacyjna musi być zawarta na piśmie. Umowa ustna, w świetle nowych przepisów, nie będzie wiążąca. Dokument musi również precyzyjnie określić cenę nieruchomości, którą ustalasz z deweloperem. Jeśli przewidziana jest opłata rezerwacyjna, umowa powinna jasno określić jej wysokość i zasady płatności i określać czas, na jaki czas dokonujesz rezerwacji nieruchomości. Przepisy ograniczają teraz maksymalną wysokość tej opłaty do 1% ceny nieruchomości.

Dodatkowe obowiązki dewelopera

Przepisy wprowadziły także nowe obowiązki dla dewelopera, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa interesów nabywcy. Deweloper musi teraz dostarczyć nabywcy prospekt informacyjny jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. Ponadto, w trakcie obowiązywania umowy rezerwacyjnej, deweloper ma obowiązek informować nabywcę o wszelkich zmianach w prospekcie lub jego załącznikach.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania?

Teraz przejdźmy do konkretów. Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania? Według aktualnych przepisów, taki dokument musi określać:

  • strony umowy,

  • miejsce i data zawarcia umowy,

  • cenę nieruchomości,

  • opłatę rezerwacyjną (jeżeli występuje),

  • okres trwania rezerwacji,

  • informacje dotyczące położenia i powierzchni użytkowej mieszkania,

  • warunki zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

Jeśli nie jesteś pewny treści umowy rezerwacyjnej mieszkania, warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym. Pamiętaj, że umowa rezerwacyjna to ważny dokument w procesie zakupu mieszkania, dlatego powinna być starannie przygotowana i zrozumiała dla obu stron.

Jeżeli chcesz, żeby proces sprzedaży być dla Ciebie klarowny i jasny, skorzystaj z naszej oferty. FiQUSMarcelin ma w swojej ofercie różnorodne inwestycje deweloperskie Poznań. Gwarantujemy, że cały proces zakupu i przebieg wszystkich formalności za naszym pośrednictwem nie jest związany ze stresem czy niepewnością. Chętnie pokażemy wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania, a także wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do sprawdzenia katalogu nowych inwestycji!