stan zaawansowania prac przekroczył już 70%!

 

Eladio Segura, Kierownik Budowy przekazał nam szczegółowy raport:

Stan Surowy budynku i elementów zagospodarowania ukończone w 100%

Roboty instalacyjne:  

  • Prowadzone w klatce F oraz w garażu, a także na bieżąco wykonywane są prace na elewacjach Wewnętrznych.
  • Zakończono instalacje podposadzkowe w Klatce. W Klatce B do 5 Piętra, w klatce C zakończone, prowadzone w klatce D na poziomie +06.  

Prace Tynkarskie ukończone w 100% przy klatce A. W Klatce C Ukończone 100% , w klatce B Ukończone do poziomu +08, prace trwają na poziomie +09.  W klatce D prowadzone na 7 Pietrze  i w klatce E na ukończeniu na 4 Piętrze  

Prace instalacyjne w garażu zaawansowane w 93%.  

  • Prowadzone prace dekarskie na tarasach przy klatkach A na poziomie + 11 zakończone, na dachu najmniejszego budynku od strony Południowej ukończone w 100%, przy Klatce D i E prowadzone na ukończeniu na poziomie +10, prowadzone obecnie przy Klatce F.   Stolarka Okienna Zamontowana ok. 99%.
  • Prace Jastrychowe w Klatce A ukończone. W klatce B ukończone do poziomu +05 a w Klatce D ukończone do poziomu +03 oraz rozpoczęto na poziomie +04. W klatce C ukończone a w klatce E do poziomu +02 prace jastrychowe w 100%.  

Prace elewacyjne:

  • Prowadzone są obecnie od strony elewacji wschodniej zewnętrznej (Klatka C), od strony elewacji południowej zewnętrznej (Klatka D) oraz od strony elewacji zachodniej zewnętrznej Klatki D, oraz E.  
  • Posadzka przemysłowa w garażu ukończona w 98% oraz zamontowano bramę garażową.  

Prowadzony obecnie jest montaż solarki drzwiowej mieszkaniowej w klatkach A oraz C.  

Fasady Aluminiowe ukończone w 97%

Zobacz więcej: