Eladio Segura. Kierownik Budowy naszej marcelińskiej inwestycji przekazał nam kilka kluczowych informacji z placu budowy:

 

Stan surowy budynku zakończony, zostały ostatnie szlify elementów zagospodarowania.

Roboty instalacyjne:

Prowadzone w klatkach A-B- na X oraz XI Piętrze; w klatce D rozpoczęto na VIII, oraz na IX Piętrze.

Wykonano instalacje podposadzkowe w Klatce A łącznie do 7 Piętra. W Klatce B do 4 Piętra a w klatce C ukończone.

Prace Tynkarskie

ukończone w 100% przy klatce A. W Klatce C Ukończone 100% , w klatce B Ukończone do poziomu +04, prace trwają na poziomie +05, +06, Poziom +07 ukończone i rozpoczęto na poziomie +08. W klatce D prowadone na 7 Pietrze  i w klatce E na ukończeniu na 4 Piętrze.

Prace instalacyjne w garażu zaawansowane w 92%.

Prowadzone prace dekarskie

na tarasach przy klatkach A na poziomie + 11 ukońcoczono w 95%, na dachu najmniejszego budynku od strony Południowej ukończone w 100%, przy Klatce D i E prowadzone na X piętrze a także prowadzone są na poziomie +07, przy Klatce F

Stolarka Okienna Zamontowana ok 99%.

Prace Jastrychowe w Klatce A ukończone. W klatce B ukończone do poziomu +04 a w Klatce D ukończone do poziomu +03 oraz rozpoczęto na poziomie +04. W klatce  ukończone a w klatce E do poziomu +02 prace jastrychowe w 100%.

Prace elewacyjne:

Zakończone przy budynku niskim od strony elewacji południowej żewnętrznej a są prowadzone obecnie od strony elewacji wschodniej zewnętrznej (Klatka C), od strony elewacji południowej zewnętrznej (Klatka D) oraz od strony elewacji zachodniej zewnętrznej Klatki D oraz E

Posadzka przemysłowa w garażu ukończona w 98% oraz zamontowano bramę garażową.

Rozpoczęto montaż solarki drzwiowej mieszkaniowej w klatkach A oraz C.

Fasady Aluminiowe ukończone w 85%

 

Zobacz więcej: